Privacy

Privacy Zeven Zegels Music

Zeven Zegels Music vindt jouw privacy belangrijk. Daarom gaan we dus zorgvuldig om met persoonsgegevens en persoonlijke data die we verzamelen. Deze gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Van wie verzamelt Zeven Zegels Music gegevens?

Zeven Zegels Music verzamelt persoonsgegevens en persoonlijke data van iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van haar missie. Dit betreft iedereen die praktisch aan de uitvoering meewerkt zoals vrijwilligers, oud medewerkers, afnemers van diensten en andere relaties, maar ook iedereen die de uitvoering (financieel) mogelijk maakt, zoals donateurs, huurders van ruimten van Zeven Zegels Music, afnemers van artikelen van de webshop en campagnes en anderszins betrokkenen bij het werk van Zeven Zegels Music.

Op welke manier worden gegevens verzameld?

De gegevens worden verzameld via e-mail, telefoon, online formulieren op de website, via machtigingskaarten voor donaties, en (online) aanvragen voor informatie of materialen en/of producten.

Welke gegevens verzamelt Zeven Zegels Music?

Zeven Zegels Music verwerkt de van jou ontvangen persoonsgegevens in haar administratiesystemen voor relaties en/of donateurs. Hierbij gaat het primair om je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Tevens kan je geboortedatum en kerkelijke achtergrond worden vastgelegd en de gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een event of een bestelling via onze webwinkel. Met al deze gegevens kunnen we je zo goed mogelijk informeren. Als je donateur bent of een andere financiële relatie met ons hebt, verwerken we uiteraard ook de gegevens van je bankrekening en machtiging.

Bewaartermijn

Zeven Zegels Music bewaart je gegevens maximaal 4 jaar vanaf het moment dat je voor het laatst betrokken was of na de laatste gift. Financiële gegevens worden, conform de wet, minimaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en eventueel vernietigd.

Inzage, wijzigen of verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt hiervoor bellen naar 0651013640 of een e-mail sturen naar contact@zevenzegels.nl. Zeven Zegels Music zal je vragen om een bewijs van je identiteit voordat je inzage krijgt, je gegevens worden gewijzigd of je gegevens worden verwijderd. Je financiële gegevens kunnen we pas verwijderen na de bewaarplicht van 7 jaar.

E-mail

Zeven Zegels Music houdt alle betrokkenen graag op de hoogte van haar werk en zal dit bij voorkeur via e-mail doen. Tevens kun je als betrokkene via e-mail een vraag krijgen om ons financieel te steunen. Zeven Zegels Music maakt bij het verzenden van e-mail gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend en welke links worden bekeken. Op deze manier kan Zeven Zegels Music haar informatie verder optimaliseren en beter afstemmen op de interesses van donateurs en betrokkenen c.q. meer gericht bepaalde doelgroepen benaderen.

Afmelden (e-mail) nieuwsbrieven of andere communicatie middelen

Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kun je dit op elk moment aangeven bij de administratie van Zeven Zegels Music. Bij een e-mailbericht kan je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid onderaan het e-mailbericht. Je kunt ook bellen naar 0651013640 of een e-mail sturen naar contact@zevenzegels.nl.  

Beveiliging

Zeven Zegels Music heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daaruit voortvloeiende communicatieve en fondsenwervende doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Zeven Zegels Music behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, kunt je contact opnemen met onze privacy officer via contact@zevenzegels.nl.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van third-party cookies en software van Google en Facebook. Hiermee kan Zeven Zegels Music het gebruik van haar website analyseren en optimaliseren voor haar missie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op jouw computer worden geplaatst. Met behulp van een cookie kunnen we de geschiedenis van jouw bezoek aan onze website zien. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt jouw internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies en Google Analytics volledig blokkeren. Het kan dan echter zijn dat niet alle onderdelen van onze website goed werken.

Copyright

Alle inhoud op onze website en subdomeinen valt onder het copyright van Zeven Zegels Music, maar mag worden gedeeld via sociale media, mail etc., mits we daarbij als bron vermeld worden.