Events

Atalaya spreekt @ Vrije Baptisten Veendam

‘Genade in de praktijk’.

De verticale- en horizontale lijn van het kruis. Hij wil een parallel trekken naar de rationele- en emotionele kant van geloofsbeleving, tegenwoordig.

Voor de verduidelijking geeft hij voorbeelden van zijn activiteiten als rapper en jongerenwerker op straat.
Het Bijbelgedeelte dat hij erbij wil gebruiken komt uit Habakuk 2:4 “…de rechtvaardige zal leven door geloof.” Paulus gebruikt dit citaat uit Habakuk meerdere keren in zijn brieven aan de gelovigen als onderbouwing voor één van zijn belangrijkste leerstellingen, namelijk dat de mens tegenover God gerechtvaardigd wordt door geloof en niet door het onderhouden van de wet.

UA-78889687-1